Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra

meniny:   


Správa ŠDaJ a kontakty

      Výkonným útvarom pre zabezpečovanie úloh spojených s poslaním študentského domova a jedálne je Správa ŠDaJ M. Uhra, ktorá sa vnútorne člení na oddelenia:

  1. ekonomicko-správne
  2. technicko-prevádzkové
  3. študentská jedáleň.

Zloženie Správy ŠDaJ M. Uhra:

Riaditeľ : Ing. Dušan Knap
Zástupca riaditeľa : Radovan Široký
Vedúca ekonomicko – správneho oddelenia :
Vedúci technicko – prevádzkového oddelenia : Radovan Široký
Vedúca študentskej jedálne : Ľubica Pisarčíková
Ubytovací referát : Mgr. Zuzana Popová
Referát evidencie majetku : Iveta Zimanová
Referát rozpočtu a účtovníctva ŠJ : Emília Kotásková


Miestn. Obj. Name Vonkajšia
linka
Mobil Email STU
107 B Riaditeľ 033/5908611 0905/930242 dusan.knap@stuba.sk
108 A B Referát evidencie
majetku
033/5908624 0918/646012 iveta.zimanova@stuba.sk
108 B B Ubytovací referát 033/5908612 0918/646002 zuzana.popova@stuba.sk
06 Z Vedúci technickoprevádzkového odd. 0906068141 0918/646000 radovan.siroky@stuba.sk
019 Z Referát rozpočtu a účtovníctva 0906068172 0918/646 003 emilia.kotaskova@stuba.sk
  B Vrátnica "B" 033/5908622    
6

A Vrátnica "A" 033/5908631    
8/A A Kancelária ŠJ 033/5908634 0918/646013 lubica.pisarcikova@stuba.sk
14/B A Kuchyňa 033/5908635   olga.prochaskova@stuba.sk
101 A Skladníčka 033/5908630   zita.kucikova@stuba.sk

 


© 2009 - 2017 IdeaCreative