Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra

meniny:   


Cenníky

Cenník poplatkov za ubytovanie v ŠDaJ M. Uhra v € platný od 18.10.2012

A. Cenník pre ubytovacie služby v priebehu akademického roka:

I. Mesačné platby:

 1. Ubytovaný študent a  študent denného doktorandského štúdia platí poplatok  vopred v určených splátkach:

  a/

  za dvojposteľovú izbu objekt „A“

  47 €  osoba/mesiac

  b/

  za trojposteľovú izbu  objekt „A“

  44 €  osoba/mesiac

  c/

  za dvojposteľovú izbu v objekte „B“ s balkónom

  53 €  osoba/mesiac

  d/

  za dvojposteľovú izbu v objekte „B“ bez balkóna

  50 €  osoba/mesiac

 2. Ubytovaný zamestnanec fakulty platí poplatok za jedno lôžko vopred  /bez rozdielu objektu/:

  bez DPH Mesto Spolu
  a/ v dvojposteľovej izbe 106,20 € 9,90 € 116,10 € osoba/mesiac
  b/ bývajúci samostatne na dvojposteľovej izbe:
  - s balkónom 150,10 € 9,90 € 160 € osoba/mesiac
  - bez balkónu 140,10 € 9,90 € 150 € osoba/mesia
 3. Ubytovaný hosť na študijnom pobyte alebo stáži, ktorého pobyt súvisí s hlavnou činnosťou univerzity:

  bez DPH DPH s DPH daň mesto spolu
  125,08 € 25,02 € 150,10 € 9,90 € 160,00 €

II. Jednorázové platby:

 1. Študent bez rozdielu izby a objektu počas ak. roka ...... 2 €  osoba/deň
 2. Študent, ktorý vykonáva prax na základe potvrdenia školy, fakulty alebo člen AS, ŠP, IR ktorý vykonáva činnosť vyplývajúcu z funkcie  platí vopred 2,70 €  za osobu na noc
 3. Vo výnimočných prípadoch, za podmienok uvedených v Internátnom poriadku, za prenocovanie  je poplatok osoba/noc:
 • - študent na izbe u ubytovaného doktoranda ...... 2,70 €

  bez DPH

  DPH

  s DPH

  Mesto

  Spolu

  - osoba na izbe u ubytovaného doktoranda

  3,83 €

  0,77 €

  4,60 €

  0,33 €

  4,93 €


B. Cenník pre ubytovanie a služby počas prázdnin:

I. Študenti /po preukázaní sa platným študentským dokladom/

 1. Študent, ktorý vykonáva prax na základe potvrdenia školy, fakulty alebo člen AS, ŠP, IR, ktorý vykonáva činnosť vyplývajúcu z funkcie  platí vopred 2,70 €  za osobu a noc

 2. Študent s vlastným programom platí vopred /bez rozdielu objektu/:

  bez DPH DPH s DPH
  a/ do 7 dní 2,75 € 0,55 € 3,30 € osoba/noc
  b/ viac ako 7 dní 2,50 € 0,50 € 3,00 € osoba/noc

 

II.Osoby-hostia  /nie študenti/  -  študentské izby:

Záujemca o ubytovanie platí vopred:

bez DPH DPH s DPH Mesto Spolu
a/ v dvojposteľovej izbe 10,83 € 2,17 € 13,00
0,33 € 13,33 € osoba/noc
b/ v trojposteľovej izbe 8,08 € 1,62 € 9,70 € 0,33 € 10,03 € osoba/noc
C. Hosťovské izby
a/ zamestnanec STU 8,00 - 8,00 € 0,33 € 8,33 € osoba/noc
b/ osoba – hosť fakulty, školy, ktorej pobyt súvisí s činnosťou školy /úhrada sa uskutočňuje prevodom/ 12,50 € 2,50 € 15,00 € 0,33 € 15,33 € osoba/noc
c/ iné osoby objekt  A 16,33 € 3,27 € 19,60 € 0,33 € 19,93 € osoba/noc
d/ iné osoby objekt  B 13,58 € 2,72 € 16,30 € 0,33 € 16,63 € osoba/noc
D. Hosťovský byt
a/ ubytovanie jednej osoby 24,67 € 4,93 € 29,60 € 0,33 € 29,93 € osoba/noc
b/ ubytovanie viac osôb 16,33 € 3,27 € 19,60 € 0,33 € 19,93 € osoba/noc

E. Ostatné platby:

1.

Poplatok za vystavenie duplikátu preukazu - 15 €
2. Poplatok za presťahovanie  na inú izbu - 7 €
3. Cena výtlačku  inventár - 3 €

Ceny za ubytovanie zahŕňajú aj náklady za energie.


© 2009 - 2017 IdeaCreative