Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra

meniny:   


Aktuálne informácie

Pokyny a postup pri ubytovaní študentov Materiálovotechnologickej fakulty STU, Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v ŠDaJ M. Uhra

- Internátny poriadok
- Základné info pre MTF
- Základné info pre TU
- Základné info pre UCM
- Pokyny k rezerváciám izieb
- Schéma postupu ubytovania
- Postup pri odubytovaní študentov zo ŠDaJ

Letné ubytovanie
- Pokyny pri letnom ubytovaní
- Cenník pre letné ubytovanie
- Žiadosť o letné ubytovanie júl-august


© 2008 - 2019 MTF STU