Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra

meniny:   


Cenníky

Cenník poplatkov za ubytovanie v ŠDaJ M. Uhra v € platný od - 1.1.2019

A. Cenník pre ubytovacie služby v priebehu akademického roka:

I. Mesačné platby:

 1. Ubytovaný študent a  študent denného doktorandského štúdia platí poplatok  vopred v určených splátkach:

  a/

  za dvojposteľovú izbu objekt „A“

  47 €  osoba/mesiac

  b/

  za trojposteľovú izbu  objekt „A“

  44 €  osoba/mesiac

  c/

  za dvojposteľovú izbu v objekte „B“ s balkónom

  53 €  osoba/mesiac

  d/

  za dvojposteľovú izbu v objekte „B“ bez balkóna

  50 €  osoba/mesiac

 2. Ubytovaný zamestnanec fakulty platí poplatok za jedno lôžko vopred  /bez rozdielu objektu/:

  bez DPH Mesto Spolu
  a/ v dvojposteľovej izbe 106,20 € 9,90 € 116,10 € osoba/mesiac
  b/ bývajúci samostatne na dvojposteľovej izbe:
  - s balkónom 150,10 € 9,90 € 160 € osoba/mesiac
  - bez balkónu 140,10 € 9,90 € 150 € osoba/mesia

II. Jednorázové platby:

 1. Vo výnimočných prípadoch, za podmienok uvedených v Internátnom poriadku ,za prenocovanie a pri organizovaní internátnych akcií (NON-STOP, BEÁNIA) je poplatok osoba/noc:
 • bez DPH

  10% DPH

  s DPH

  Mesto

  Spolu

  - študent na izbe u ubytovaného doktoranda ....

  3,27 €

  0,33 €

  3,6 €

  0 €

  3,60 €

  - osoba na izbe u ubytovaného doktoranda

  5,45 €

  0,55 €

  6 €

  0,33 €

  6,33 €


B. Cenník pre ubytovanie a služby počas prázdnin:

I. Študenti /po preukázaní sa platným študentským dokladom/

 1. Študent, ktorý vykonáva prax na základe potvrdenia školy, alebo študent , ktorý má záverečné štátne skúšky (Bc.,Mgr.) počas letných prázdnin platí vopred: 3 € za osobu/a noc

 2. Študent s vlastným programom platí vopred /bez rozdielu objektu/:

  bez DPH 10% DPH s DPH
  a/ do 7 dní 5,45 € 0,55 € 6 € osoba/noc
  b/ viac ako 7 dní 3,27 € 0,33 € 3,60 € osoba/noc

 

II.Osoby-hostia  /nie študenti/  -  študentské izby:

Záujemca o ubytovanie platí vopred:

bez DPH 10% DPH s DPH Mesto Spolu
a/ v dvojposteľovej izbe 11,82 € 1,18 € 13,00
0,33 € 13,33 € osoba/noc
b/ v trojposteľovej izbe 8,82 € 0,88 € 9,70 € 0,33 € 10,03 € osoba/noc
C. Hosťovské izby
a/ zamestnanec STU 8,00 - 8,00 € 0,33 € 8,33 € osoba/noc
b/ osoba – hosť fakulty, školy, ktorej pobyt súvisí s činnosťou školy /úhrada sa uskutočňuje prevodom/ 15,00 € 0,33 € 15,33 € osoba/noc
c/ iné osoby objekt  A 17,82 € 1,78 € 19,60 € 0,33 € 19,93 € osoba/noc
d/ iné osoby objekt  B 14,82 € 1,48 € 16,30 € 0,33 € 16,63 € osoba/noc
D. Hosťovský byt
a/ ubytovanie jednej osoby 26,91 € 2,69 € 29,60 € 0,33 € 29,93 € osoba/noc
b/ ubytovanie viac osôb 17,82 € 1,78 € 19,60 € 0,33 € 19,93 € osoba/noc

E. Ostatné platby:

1.

Poplatok za vystavenie duplikátu preukazu - 15 €Nadobúda platnosť dňa 1.1.2019

Týmto stráca platnosť cenník zo dňa 1.5.2018


© 2008 - 2019 MTF STU