Domov

Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra v Trnave

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave poskytuje ubytovanie pre študentov denného štúdia a hostí vo svojom účelovom zariadení Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra /ďalej len ŠDaJ M. Uhra/. Tento vysokoškolský internát sa nachádza v Trnave na ul. J. Bottu č. 21 a 23. Bližšia lokalizácia s GPS aj s mapou Trnavy je uvedená nižšie. Ubytovacia kapacita ŠDaJ M. Uhra je 788 miest v bloku „A“  a 472 miest v bloku „B“. Každý objekt má osobitný vchod a navzájom sú prepojené spojovacou chodbou. Z oboch objektov internátu je možné prejsť spojovacou chodbou do pavilónu „T“ Materiálovotechnologickej fakulty, do plavárne, do telocvične a ku komplexu športového areálu.

Ubytovanie je poskytované v bunkovom systéme. Bunka v objekte „A“ má 10 ubytovaných osôb a pozostáva z 2 dvojposteľových a 2 trojposteľových izieb, ktoré sú prepojené sociálnym zariadením. V sociálnom zariadení sú dve umývadlá, sprcha a WC. V objekte „B“ sú v bunke dve dvojposteľové izby so spoločným sociálnym zariadením.

Cesta z vysokoškolského internátu do centra Trnavy trvá približne 15 minút. Od železničnej a autobusovej stanice prejdete na internát cez park a obchodné centrum MAX smerom na Prednádražie za 15 minút. Mestskou hromadnou dopravou sa dostanete k internátu linkami autobusov č.: 3, 5, 6.


Blok A a blok B

Mapa

GPS: 48•22•19.32 N 17•34•29.10 E
PLUS KÓD: 9HCF+WV Trnava