Aktuality

Aktuálne informácie

19.7.2022 – Oznam o zaplatení poplatku za letné ubytovanie

Žiadame všetkých ubytovaných študentov/hostí, ktorí budú ubytovaní na internáte do 24.8.2022/resp. do1.9.2022 a zaplatili LEN  jeden mesiac-júl, aby za AUGUST zaplatili najneskôr do 31.7.2022 na vrátnici ŠD.

Platí to aj pre študentov, ktorí platia bankovým prevodom.


 

Pokyny a postup pri ubytovaní študentov Materiálovotechnologickej fakulty STU, Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v ŠDaJ M. Uhra.

Internátny poriadok:

Základné informácie a postup pri ubytovaní:

Postup k rezerváciam a odubytovaní:

Letné ubytovanie na ŠDaJ: