Pilotný rezervačný ubytovací program pre študentov

Pilotný rezervačný ubytovací program pre študentov

Vážení študenti,

Dovoľujeme si Vás informovať že dňa 13.7.2021 spúšťame pilotnú prevádzku nového modulu Ubytovacieho informačného systému UIS MTF STU (UIS) „Rezervácie študentov“. Tento modul UIS je určený všetkým študentom zo všetkých univerzít v Trnave, ktorí majú potvrdené a pridelené ubytovanie prostredníctvom AIS, AIS2 a MAIS  v účelovom zariadení Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra v Trnave (ŠDaJ). UIS budeme postupne vylepšovať, preto si Vás, milí študenti, dovoľujeme požiadať o Vaše podnety emailom na internatna.rada@gmail.com.

Proces rezervácie izby na akademický rok je nasledujúci:

Z pohľadu študenta:

 1. Študent sa prihlási svojimi prihlasovacími údajmi do UIS https://sdaj.mtf.stuba.sk/login,
 2. na lište si vyberie z ponuky „Profil“,
 3. nahrá foto, ktoré bude neskôr na ubytovacom preukaze,
 4. skontroluje svoje osobné údaje, zmení chybné alebo doplní chýbajúce údaje,
 5. na lište vyberie z ponuky „Rezervovať izbu“,
 6. vyberie konkrétnu izbu o ktorú má záujem,
 7. do poľa „Poznámka“ môže uviesť informáciu pre internátnu radu alebo ubytovací referát,
 8. zarezervuje ubytovanie na nasledujúci akademický rok pomocou tlačidla „Rezervovať“,
 9. následne sa zobrazí výpis rezervácie študenta,
 10. študentovi príde notifikačný email, na emailovú adresu, ktorú má uvedenú v profile,
 11. rezervácia je možná len jeden krát a len v jednej izbe,
 12. v prípade, že internátna rada alebo ubytovací referát rezerváciu upraví, zmení, študent bude informovaný emailom na emailovej adrese, ktorú má uvedenú v profile,
 13. rezervácia je záväzná, čo však neznamená, že je študent ubytovaný,
 14. ubytovanie prebehne štandardnou osobnou formou prostredníctvom návštevy študenta v ubytovacom referáte ŠDaJ,
 15. v prípade, že si študent želá rezerváciu upraviť, zrušiť, musí kontaktovať internátnu radu emailom rada@gmail.com.

 

Z pohľadu internátnej rady:

 1. Internátna rada má prehľad o každej rezervácii,
 2. každú rezerváciu posúdi,
 3. preštuduje informácie od študenta, ktoré sú v poznámke,
 4. v prípade, že rezerváciu upraví, študentovi príde notifikačný email o zmene
 5. môže študenta kontaktovať telefonicky, alebo emailom v prípade, že sú nutné ďalšie informácie.

Z pohľadu ubytovacieho referátu:

 1. Zamestnanec ubytovacieho referátu má prehľad o každej rezervácii,
 2. ubytuje študenta, na základe výpisu rezervácií, ktorý sa dostaví osobne v stanovenom období procesu ubytovania do kancelárie ubytovacieho referátu ŠDaJ.

 

V Trnave 21.6.2021                                                         Internátna rada a Ubytovací referát ŠDaJ M. Uhra