Správa a kontakty

Správa a kontakty

Výkonným útvarom pre zabezpečovanie úloh spojených s poslaním študentského domova a jedálne je správa ŠDaJ M. Uhra, ktorá sa vnútorne člení na oddelenia:

  • ekonomicko-správne
  • technicko-prevádzkové
  • študentská jedáleň

Zloženie Správy ŠDaJ M. Uhra:

Radovan Široký, Ing.
Riaditeľ UZ ŠDMU a ŠJ
Blok B
mobil: 0918 646 000
mail: radovan.siroky@stuba.sk

 

Barbora Lukáčiková
Vedúca študentskej jedálne
Blok A
mobil: 0918 646 013
mail: barbora.lukacikova@stuba.sk

Monika Hilková
Prevádzkové oddelenie
Blok B
mobil: 0908 674 055
mail: monika.hilkova@stuba.sk

Zuzana Popová, Mgr.
Ubytovací referent
Blok B
mobil: 0918 646 002
mail: zuzana.popova@stuba.sk

Iveta Zimanová
Referát evidencie majetku
Blok B
mobil: 0918 646 012
mail: iveta.zimanova@stuba.sk

Zita Kučíková
Skladníčka
Blok A
mobil: 0905 930 224
mail: zita.kucikova@stuba.sk

Kuchyňa
Blok A
mobil: 0918 646 004

Dušan Šnírer
Vodič
Blok A
mobil: 0918 646 001

Vrátnica blok A – 0917 669 004
Vrátnica blok B – 0917 669 003


Napíšte nám