Správa a kontakty

Správa a kontakty

Výkonným útvarom pre zabezpečovanie úloh spojených s poslaním študentského domova a jedálne je správa ŠDaJ M. Uhra, ktorá sa vnútorne člení na oddelenia:

  • ekonomicko-správne
  • technicko-prevádzkové
  • študentská jedáleň

Zloženie Správy ŠDaJ M. Uhra:

 Riaditeľ:  Ing. Radovan Široký
 Vedúca študentskej jedálne:  Barbora Lukačíková
 Prevádzkové oddelenie:  Monika Hilková
 Ubytovací referát:  Mgr. Zuzana Popová
 Referát evidencie majetku:  Iveta Zimanová
BLOK  Funkcia Telefón
107 B  Riaditeľ ŠD 0918 646 000
108 A B  Referát evidencie majetku 0918 646 012
108 B B  Sekretariát, ubytovací referát 0918 646 002
109 A B  Prevádzkové oddelenie 0908 674 055
A  Kancelária ŠJ 0918 646 013
A  Kuchyňa 0918 646 004
8/A A  Skladníčka 0905 930 244
B  Vrátnica blok B 0917 669 003
A  Vrátnica blok A 0917 669 004

Napíšte nám