Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra

meniny:   


Úvodná stránka


 

Vitajte v Študentskom domove a jedálni Miloša Uhra

     Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave poskytuje ubytovanie pre študentov denného štúdia a hostí vo svojom účelovom zariadení Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra /ďalej len ŠDaJ M. Uhra/. Tento vysokoškolský internát sa nachádza v Trnave na ul. J. Bottu č. 21 a 23. Bližšia lokalizácia s GPS aj s mapou Trnavy je uvedená nižšie. Ubytovacia kapacita ŠDaJ M. Uhra je 788 miest v bloku „A“ /starý objekt/ a 472 miest v bloku „B“/nový objekt/. Každý objekt má osobitný vchod a navzájom sú prepojené spojovacou chodbou. Z oboch objektov internátu je možné prejsť spojovacou chodbou do pavilónu „T“ Materiálovotechnologickej fakulty, do plavárne, do telocvične a ku komplexu športového areálu.

     Ubytovanie je poskytované v bunkovom systéme. Bunka v objekte „A“ má 10 ubytovaných osôb a pozostáva z 2 dvojposteľových a 2 trojposteľových izieb, ktoré sú prepojené sociálnym zariadením. V sociálnom zariadení sú dve umývadlá, sprcha a WC. V objekte „B“ sú v bunke dve dvojposteľové izby so spoločným sociálnym zariadením.

     Cesta z vysokoškolského internátu do centra Trnavy trvá približne 15 minút. Od železničnej a autobusovej stanice prejdete na internát cez park a obchodné centrum MAX smerom na Prednádražie za 15 minút. Mestskou hromadnou dopravou sa dostanete k internátu linkami autobusov č.: 3, 5, 6.

 

Správa ŠDaJ a kontakty

      Výkonným útvarom pre zabezpečovanie úloh spojených s poslaním študentského domova a jedálne je Správa ŠDaJ M. Uhra, ktorá sa vnútorne člení na oddelenia:

 1. ekonomicko-správne
 2. technicko-prevádzkové
 3. študentská jedáleň.

Zloženie Správy ŠDaJ M. Uhra:

Riaditeľ : Ing. Radovan Široký
Ubytovací referát : Mgr. Zuzana Popová
Referát evidencie majetku : Iveta Zimanová


Miestn. Obj. Name Telefón E-mail
107A B Riaditeľ 0918/646000 radovan.siroky@stuba.sk
108A B Referát evidencie
majetku
033/5908624
0918/646012
iveta.zimanova@stuba.sk
108B B Ubytovací referát 033/5908612
0918/646002
zuzana.popova@stuba.sk
107B B Prevádzkové oddelenie monika.hilkova@stuba.sk
  B Vrátnica "B" 033/5908622
0917/669003
 
A Vrátnica "A" 033/5908631
0917/669004
 
8/A A Kancelária ŠJ 033/5908634
0918/646013
barbora.lukacikova@stuba.sk
14/B A Kuchyňa 033/5908635
0918/646004
jana.simekova@stuba.sk
101 A Skladníčka 033/5908630
0905/930244
zita.kucikova@stuba.sk

 

Ubytovanie

Ubytovanie počas akademického roka

V zmysle Zákona č. 131/2002 v úplnom znení podľa § 94 odst. 3 „Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby: stravovanie a ubytovanie podľa možností s poskytnutím príspevku na náklady spojené so stravovaním a ubytovaním...“

Nárok na ubytovanie v ŠDaJ M. Uhra pre študentov MTF STU

Pre akademický rok 2020/2021 stanovujú „Zásady prideľovania ubytovania v ŠDaJ M. Uhra“ podmienky, za akých je prideľované ubytovanie. Body študentom Materiálovotechnologickej fakulty STU dennej formy štúdia prezenčnou metódou sú prideľované predovšetkým za dosiahnuté študijné výsledky v predchádzajúcom akademickom roku, za vzdialenosť a dobu dojazdu žiadateľa z miesta trvalého pobytu do sídla Materiálovotechnologickej fakulty STU, za stanovené aktivity a sociálne pomery. Študentom v prvom roku bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej forme štúdia prezenčnou metódou sa pri prideľovaní ubytovania nezohľadňujú výsledky predchádzajúceho štúdia, ani sociálne pomery a ubytovanie je prideľované iba na základe vzdialenosti od bydliska. Čiastočné zvýhodnenie majú študenti s aktívnou účasťou na Študentskej vedeckej konferencii v predchádzajúcom akademickom roku, s preukázateľným bezplatným darcovstvom krvi, so zníženou pracovnou schopnosťou, účastníci - medailisti Akademických majstrovstiev a študenti prvých a končiacich ročníkov. Za priestupky voči disciplinárnemu poriadku STU a Internátnemu poriadku ŠDaJ M. Uhra sú znižované body podľa závažnosti priestupku. Študentom v dennej forme štúdia kombinovanou metódou môže byť na základe žiadosti pridelené ubytovanie iba v prípade voľnej kapacity ŠDaJ M. Uhra v letnom semestri v akademickom roku. Na pridelenie ubytovania nie je právny nárok.

Ubytovanie pre študentov TU a UCM

Prideľuje príslušný útvar danej vysokej školyŠtudentský domov a jedáleň M. Uhra /ŠDaJ/ v Trnave, ul. J. Bottu č.21 ponúka počas letného obdobia ubytovanie v zmysle harmonogramu na akad. rok 2019/2020 pre individuálnych záujemcov aj kolektívy. Ubytovanie je bunkovým systémom v dvoch a trojlôžkových izbách, so sociálnym zariadením /samostatné WC a kúpeľňa/ na bunke. Možnosť zabezpečenia stravy počas prevádzky študentskej jedálne /ŠJ/. Mimo prevádzky ŠJ možnosť stravovania v blízkej reštaurácii. Ubytovanie je potrebné rezervovať vopred na ubytovacom oddelení.

Kontakt: 033/5908612, 033/5908622

Email: zuzana.popova@stuba.sk

Fotogaléria

       

       

       

Prehľad dokumentov a tlačív týkajúcich sa ubytovania v ŠDaJ M. Uhra:

 1. Zmluvu o ubytovaní / ENG
 2. Internátny poriadok
 3. Prehlásenie o BOZ a PO / ENG
 4. Výstupný list pri odchode z ŠDaJ M. Uhra
 5. Úradné hodiny - ubytovaci referát ŠD
 6. Postup pri odubytovaní študentov zo ŠDaJ

Stravovanie zamestnancov a študentov jedáleň a bufet internát M. Uhra, J. Bottu 23

ZAMESTNANCI A ŠTUDENTI

majú možnosť stravovať sa v jedálni a bufete študentského domova na ulici J. Bottu 23.

Každý zamestnanec má v systéme vytvorený účet. Z voľného účtu môže stravník čerpať bez predchádzajúcej úhrady a vyrovnanie prebehne raz mesačne zrážkou zo mzdy. Zamestnanci majú nárok na taký počet obedov v mesiaci, koľko má odpracovaných dní v danom mesiaci. Každý zapísaný študent dennej formy štúdia má nárok na 2 dotované jedlá za deň.

OBEDY

Obedy sa dajú objednať deň vopred do 13:30 hod, na prezentačnom mieste, ktoré sa nachádza v jedálni, alebo na stránke:

www.mtf.stuba.sk

https://www.jedalen.stuba.sk/webkredit/


Obedy na objednávku: výber z 5 druhov hlavného jedla /polievka, hlavné jedlo, šalát, nápoj/ klasická kuchyňa, diétne, vegetariánske a múčne jedlá.

Obedy bez objednávky sú z denného menu, alebo podľa ponuky.

Zrušenie obeda na nasledujúci deň je možné do 13,30 hod , prípadne v deň výdaja stravy možno dať jedlo do burzy. Ak si toto jedlo niekto vyberie, pôvodnému stravníkovi nebude hodnota odpočítaná.

Objednávku, alebo zrušenie obeda cez internet je potrebne vždy potvrdiť a hlavne si zadať správnu výdajňu, kde budete chcieť obed dostať.


BUFET T

Bufet sa nachádza na Bottovej ul. v pavilóne T.

V bufete si preukazom študenta za študentské / zamestnanecké ceny s dotáciou, alebo v hotovosti môžete zakúpiť rýchle občerstvenie, ktoré je v dennej ponuke:

 • bagety šunkové/syrovo – vajíčkové,
 • obložené žemle so syrom/rezňom,
 • zapekané panini,
 • toasty šunkové/syrovo – vajíčkové,
 • obložené kaiserky šunkové/salámové/syrové,
 • hydinový hamburger,
 • pizza / šunková, slaninová, olivová

V bufete si tiež pochutíte na čerstvých Fornettoch, párkoch, varených klobáskach, čerstvých šalátoch, zmrzline, cukrovinkách. Tiež nájdete 5 druhov kávy, 7 druhov čajov, horúcu čokoládu a široký výber nealko nápojov.

OTVÁRACIA DOBA JEDÁLEŇ A BUFET

Obedy: 11:15 - 13:30 hod.

Bufet: 07:00 - 19:00 hod.

DOTÁCIA PRE ŠTUDENTOV 2,60 €

Študenti majú nárok na 2 jedlá denne s dotáciou 1,30 € na každé jedlo s možnosťou rôznych kombinácií obedov v jedálni a rýchleho občerstvenia v bufete.

DOBÍJANIE KREDITU NA PREUKAZ ŠTUDENTA

Kredit si môžete dobiť na internáte na Bottovej ul. nonstop v tankomate, ktorý sa nachádza na vrátnici starého internátu.
V bufete a jedálňach je k dispozícií WIFI sieť EDUROAM.

Pre študentov z UCM a TU je potrebné, aby sa na stravu zaregistrovali v pokladni ŠDaJ M. Uhra, J. Bottu 23 (starý internát)

Kontakt: Barbora Lukáčíková - barbora.lukacikova@stuba.sk

Internátna rada

     Internátna rada zastupuje všetkých ubytovaných študentov v študentskom domove, je jediným zástupcom vystupujúcim v ich mene a vo vzťahu k riaditeľovi reprezentuje záujmy ubytovaných študentov. Internátna rada sa podieľa na riešení problémov činnosti študentského domova a jedálne v oblasti riadenia, skvalitňovania podmienok a dodržiavania Internátneho poriadku.
     Internátna rada predkladá návrhy vedeniu ŠDaJ M. Uhra týkajúce sa ubytovania a stravovania študentov. Vyjadruje sa k žiadostiam o ubytovanie a má právo predkladať stanoviská komisii pre sociálne veci študentov zriadenej dekanom. Má právo predložiť návrh o udelení kárneho opatrenia študentovi až po vylúčenie a predložiť ho riaditeľovi. Internátna rada sa riadi vlastným Štatútom a Organizačným poriadkom ŠDaJ M.

 

Cenníky

Cenník poplatkov za ubytovanie v ŠDaJ M. Uhra v € platný od - 1.1.2020

A. Cenník pre ubytovacie služby v priebehu akademického roka:

I. Mesačné platby:

 1. Ubytovaný študent a  študent denného doktorandského štúdia platí poplatok  vopred v určených splátkach:

  a/

  za dvojposteľovú izbu objekt „A“

  62 €  osoba/mesiac

  b/

  za trojposteľovú izbu  objekt „A“

  59 €  osoba/mesiac

  c/

  za dvojposteľovú izbu v objekte „B“ s balkónom

  68 €  osoba/mesiac

  d/

  za dvojposteľovú izbu v objekte „B“ bez balkóna

  65 €  osoba/mesiac

 2. Ubytovaný zamestnanec fakulty platí poplatok za jedno lôžko vopred  /bez rozdielu objektu/:

  bez DPH Mesto Spolu
  a/ v dvojposteľovej izbe 105 € 60 € 165 € osoba/mesiac
  b/ bývajúci samostatne na dvojposteľovej izbe:
  - s balkónom 150 € 60 € 210 € osoba/mesiac
  - bez balkónu 140 € 60 € 200 € osoba/mesiac

II. Jednorázové platby:

 1. Vo výnimočných prípadoch, za podmienok uvedených v Internátnom poriadku ,za prenocovanie a pri organizovaní internátnych akcií (NON-STOP, BEÁNIA) je poplatok osoba/noc:
 • bez DPH

  10% DPH

  s DPH

  Mesto

  Spolu

  - študent na izbe u ubytovaného doktoranda ....

  5,45 €

  0,55 €

  6,00 €

  0 €

  6,00 €

  - osoba na izbe u ubytovaného doktoranda

  5,45 €

  0,55 €

  6 €

  2,00 €

  8,00 €


B. Cenník pre ubytovanie a služby počas prázdnin:

I. Študenti /po preukázaní sa platným študentským dokladom/

 1. Študent, ktorý vykonáva prax na základe potvrdenia školy, alebo študent , ktorý má záverečné štátne skúšky (Bc.,Mgr.) počas letných prázdnin platí vopred: 3,00 € za osobu/a noc

 2. Študent s vlastným programom platí vopred /bez rozdielu objektu/:

  bez DPH 10% DPH s DPH
  a/ 5,45 € 0,55 € 6 € osoba/noc

 

II.Osoby-hostia  /nie študenti/  -  študentské izby:

Záujemca o ubytovanie platí vopred:

bez DPH 10% DPH s DPH Mesto Spolu
a/ v dvojposteľovej izbe 11,82 € 1,18 € 13,00
2 € 15 € osoba/noc
b/ v trojposteľovej izbe 9,09 € 0,91 € 10,00 € 2 € 12 € osoba/noc
C. Hosťovské izby
a/ zamestnanec STU 8,00 - 8,00 € 2 € 10 € osoba/noc
b/ osoba – hosť fakulty, školy, ktorej pobyt súvisí
s činnosťou školy / úhrada sa uskutočňuje prevodom/
15,00 € 2 € 17 € osoba/noc
c/ iné osoby objekt  A 18,12 € 1,82 € 20 € 2 € 22 € osoba/noc
d/ iné osoby objekt  B 15 € 1,50 € 16,50 € 2 € 18,50 € osoba/noc
D. Hosťovský byt
a/ ubytovanie jednej osoby 26,82 € 2,68 € 29,50 € 2 € 31,50 € osoba/noc
b/ ubytovanie viac osôb 18,18 € 1,82 € 20 € 2 € 22 € osoba/noc

E. Ostatné platby:

1.

Poplatok za vystavenie duplikátu preukazu - 15 €


Nadobúda platnosť dňa 1.6.2020
Týmto stráca platnosť cenník zo dňa 1.1.2020

Vypracoval: Ing. Radovan Široký, riaditeľ ŠDaJ M. Uhra
Schválil: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan MTF

Napíšte nám

Váš e-mail :


Text :

  

Mapa stránky

Na preklade sa pracuje...


© 2008 - 2021 MTF STU